Konferencja IDMiKS UJ

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

17-18.10.2024 KRAKÓW

PROGRAM

Program szczegółowy

sesji tematycznych

 • PROFESJE MEDIALNE

  ETYKA - DYLEMATY - WYZWANIA

  Dyskusja dotycząca przyszłości mediów publicznych w Polsce, a także całego ekosystemu medialnego stawia - zarówno przez badaczami przedmiotu oraz praktykami, w tym przede wszystkim dziennikarzami – pytanie o znaczenie oraz rolę wszystkich profesji medialnych w procesie kształtowania ładu medialnego. Jak pokazała praktyka – rozwiązania systemowe zawiodły, a normy etyczne i profesjonalizm dziennikarski stały się jedynym gwarantem rzetelności przekazu. W sesji proponujemy zatem dyskusję o ewolucji (lub rewolucji) w sposobie definiowania dotychczasowych profesji medialnych, jak również rozważania dotyczące roli i znaczenia tychże profesji w określaniu standardów funkcjonowania rynku medialnego w Polsce. Do udziału w sesji zapraszamy badaczy przedmiotu, jak również dziennikarzy i menedżerów instytucji medialnych.

 • ŚRODOWISKA MEDIALNE

  TECHNOLOGIE - ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - MONITORING

  Dokonująca się w ostatnich latach ewolucja mediów i środków komunikowania się stanowi interesujący obszar badań dla przedstawicieli różnorodnych środowisk naukowych, biznesowych czy trzeciego sektora. Wielość perspektyw oraz stosowanych narzędzi badawczych skutkuje powstawaniem szeregu ważnych opracowań, raportów i artykułów, które niestety często wzajemnie do siebie nie referują. Intencją organizatorów konferencji jest zatem zaproszenie do dyskusji wszystkich, którym szczególnie bliski jest temat przemian w środowisku medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zmian technologicznych, zarządzania informacją i monitoringu rynku.

 • DYSKURS PUBLICZNY

  AKTORZY - PLATFORMY - ODDZIAŁYWANIE

  Rosnąca rola algorytmizacji determinuje przemiany aktywności społecznej ludzi, sfer publicznych i funkcjonowania współczesnych demokracji. Dyskurs publiczny kształtowany jest w przenikających się przestrzeniach on-line i off-line, uczestniczą w nim partnerzy ze świata ludzi i botów, używający coraz bardziej zaawansowanych narzędzi komunikowania. W tej sesji proponujemy dyskusję nad praktykami i kompetencjami medialnymi aktorów obywatelskich, społecznych i politycznych, którzy działają w środowisku multimodalnej i wielokanałowej komunikacji politycznej oraz rozproszonej publiczności i opinii publicznej. W szczególności pragniemy podjąć temat praktyk medialnych i kompetencji obywateli, którzy mniej lub bardziej aktywnie uczestniczą w życiu i dyskursie publicznym. Do prezentacji wyników badań i rozważań naukowych zapraszamy wszystkich, których zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętych procesów komunikacji politycznej, w tym komunikacji obywatelskiej we współczesnym, zdigitalizowanym świecie.

 • Okiem młodych naukowców

  Jest to sesja tworzona całkowicie przez środowisko studenckie i doktoranckie we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS. Zaproszenie do uczestnictwa w tej części konferencji kierowane jest w sposób szczególny do studentów i doktorantów, których badania i ustalenia wpisują się w szerokie spectrum zjawisk skupionych wokół mediów i komunikowania. W tym roku w sposób szczególny analizowane będzie komunikowanie pod kątem dynamicznych zmian, zarówno społecznych, politycznych jak i technologicznych, które obserwować możemy każdego dnia. Udział w tej sesji będzie bardzo dobrą okazją do wzajemnego poznania się i podzielenia swoimi badaniami i spostrzeżeniami w swobodnej atmosferze, by jeszcze efektywniej realizować swoją pasję do nauki.

program ramowy

17.10

czwartek


 • 10:15

  rejestracja

 • 11:00

  otwarcie konferencji
 • 11:15-12:00

  wykład wprowadzający

 • 12:00-13:30

  dyskusja panelowa:
  W pogoni za kompetencjami

 • 13:30 - 14:00

  lunch

 • 14:00- 16:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 16:00-16:30

  przerwa kawowa
 • 16:30-18:30

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 18:30

  uroczysta kolacja z okazji 25-lecia IDMiKS

18.10

piątek


 • 9:30-12:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 12:00-12:30

  przerwa kawowa
 • 12:30-15:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 15:00

  zakończenie konferencji
 • 15:15

  lunch

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej