Konferencja IDMiKS

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Zaproszenie

20-21.10.2022 KRAKÓW

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od ponad dwudziestu lat istnienia naszego Instytutu towarzyszymy fascynującym, niezwykle dynamicznym zmianom w procesach komunikacyjnych i w mediach. Zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi, komentujemy i spieramy się, wprowadzamy studentów w tę skomplikowaną materię. Nasze konferencje dokumentują te przemiany i starają się przewidywać, a także wskazywać kierunki rozwoju komunikowania i mediów w przyszłości.

W tym roku chcemy kontynuować dyskusję na temat NOWEJ REWOLUCJI KOMUNIKACYJNEJ - zagadnieniu o szczególnym znaczeniu we współczesnej “(po-)covidowej” rzeczywistości. Zachodzące na naszych oczach zmiany w obszarze komunikacji obejmują niemal każdą płaszczyznę funkcjonowania społeczeństwa, a tempo i zasięg tych zmian zachodzi na niespotykaną dotychczas skalę - mówienie o "nowej rewolucji komunikacyjnej" wydaje się być ze wszech miar uzasadnione. Temat ten z sukcesem podjęty został w czasie naszej ubiegłorocznej konferencji 13th Central and Eastern European Communication and Media Conference, organizowanej wraz z Polskim Towarzystwem Konunikacji Społecznej oraz ECREA Central and East European Network i za zasadne uznajemy kontynuowanie go w tegorocznej edycji naszej konferencji.

Wiedza - Komunikacja - Działanie 2022 obejmie różnorodną problematykę i szerokie spektrum zagadnień związanych z koncepcją "nowej  rewolucji komunikacyjnej". Dyskusji poddane zostaną między innymi współczesne trendy, modele i schematy komunikacyjne, przyszłość komunikacji, ujęcia metodologiczne czy refleksje nad ewolucją - lub rewolucją - procesu komunikowania. W krąg naszych rozważań trudno w obecnej sytuacji politycznej nie włączyć również rozważań nad medialnymi narracjami o wojnie, kryzysie i przemocy.

Naszą konferencję rozpoczniemy od dyskusji panelowej

REWOLUCJA CZY EWOLUCJA KOMUNIKACYJNA?

Obrady konferencji toczyć się będą w ramach czterech sesji tematycznych:

  1. Trendy we współczesnej komunikacji;
  2. Tożsamość w stanie zamętu. Medialne narracje o wojnie, kryzysach i przemocy;
  3. Przyszłość komunikacji - w kierunku AI?;
  4. Komunikowanie okiem młodych naukowców

Do wystąpień zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy zechcą opisać i przeanalizować bieżące zjawiska w tytułowych obszarach, jak i chętnych do refleksji nad nowymi fenomenami, dyskursami, technologiami komunikacyjnymi.

Konferencja zaplanowana jest w formie hybrydowej. Dyskusja panelowa i część sesji będzie mieć charakter stacjonarny, część sesji zaplanowano tylko w trybie zdalnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 roku, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.

Rejestracja uczestników odbywa się będzie za pośrednictwem strony idmiksuj.edu.pl w terminie od 14 marca do 15 maja 2022.

Podstawowy koszt udziału w konferencji stacjonarnej (wpłata zaksięgowana do 30 czerwca) wynosi 430 PLN, dla członków PTKS 380 PLN, dla doktorantów oraz uczestników bez referatu 300 PLN. Opłata konferencyjna dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w obradach w trybie zdalnym wynosi 300 PLN.


Zapraszamy Państwa na naszą konferencję. Mamy nadzieję - do zobaczenia w Krakowie!

W imieniu komitetu organizacyjnego
dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

.

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej