Konferencja IDMiKS

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Zaproszenie

17-18.10.2024 KRAKÓW

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od ponad 25 lat istnienia naszego Instytutu towarzyszymy fascynującym, niezwykle dynamicznym zmianom w procesach komunikowania się, mediatyzacji, cyfryzacji i algorytmizacji życia. Zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi, komentujemy i spieramy się, wprowadzamy studentów w tę skomplikowaną materię. Nasze konferencje dokumentują przemiany zmediatyzowanej rzeczywistości i starają się przewidywać, a także wskazywać kierunki rozwoju komunikowania i mediów w przyszłości.

W tym roku proponujemy dyskusję o praktykach i kompetencjach medialnych. W centrum uwagi stawiamy człowieka – biernego i aktywnego użytkownika mediów. Tempo i zasięg „nowej rewolucji komunikacyjnej”, której cechy identyfikowaliśmy w trakcie naszych dwóch poprzednich konferencji, obejmują niemal każdy obszar życia. Rosnąca rola algorytmizacji oddziałuje na życie prywatne każdego z nas, aktywność społeczną ludzi oraz systemy, które regulują funkcjonowanie relacji społecznych i politycznych. Dlatego chcemy dyskutować o wyzwaniach, problemach i sposobach radzenia sobie jednostki we wszechogarniającym go świecie algorytmów. Proponujemy kontynuację dyskusji o zmianach technologicznych i ich wpływie na rozpowszechnianie, przetwarzanie i zarządzanie informacją, rozważania na temat zmian profesji medialnych w procesie kształtowania się nowego ładu w zalgorytmizowanym środowisku oraz przyjrzenie się uczestnictwu człowieka w dyskursach publicznych, które tworzą i przenikają się w przestrzeniach  on-line i off-line.

Naszą konferencję rozpoczniemy od dyskusji panelowej

W pogoni za kompetencjami

Obrady konferencji toczyć się będą w ramach czterech sesji tematycznych:

  • SESJA 1: PROFESJE MEDIALNE. ETYKA-DYLEMATY-WYZWANIA
  • SESJA 2: ŚRODOWISKA MEDIALNE. TECHNOLOGIE- ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - MONITORING
  • SESJA 3: DYSKURS PUBLICZNY. AKTORZY-PLATFORMY-ODDZIAŁYWANIE
  • SESJA 4: OKIEM MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do wystąpień zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy zechcą opisać i przeanalizować bieżące zjawiska w tytułowych obszarach, jak i chętnych do refleksji nad nowymi fenomenami, dyskursami, technologiami komunikacyjnymi.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2024 roku, w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.

Rejestracja uczestników odbywa się będzie za pośrednictwem strony idmiksuj.edu.pl w terminie od  27 maja do 8 lipca 2024.

Podstawowy koszt udziału w konferencji stacjonarnej (wpłata zaksięgowana do 31 lipca) wynosi 530 PLN, dla członków PTKS 480 PLN, dla doktorantów, uczestników w trybie zdalnym oraz uczestników bez referatu opłata wynosi 450 PLN.  Koszt udziału w konfrencji dla osób, które zechcą usiścić opłatę po 31 lipca jest o 50 PLN wyższy. 


Zapraszamy Państwa na naszą konferencję. Do zobaczenia w Krakowie!

W imieniu komitetu organizacyjnego
dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej