6. Konferencja

PRAKTYKI MEDIALNE
W ZDIGITALIZOWANYM ŚWIECIE

wiedza - komunikacja - działanie

17-18 października 2024

Zakończyliśmy rejestrację

Cel Konferencji

Od ponad 25 lat istnienia naszego Instytutu towarzyszymy fascynującym, niezwykle dynamicznym zmianom w procesach komunikowania, mediatyzacji, cyfryzacji i algorytmizacji życia. Zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi, komentujemy i spieramy się, wprowadzamy studentów w tę skomplikowaną materię. Nasze konferencje dokumentują przemiany zmediatyzowanej rzeczywistości i starają się przewidywać, a także wskazywać kierunki rozwoju komunikowania i mediów w przyszłości.

Sesje

Obrady konferencji odbywać się będą w ramach następujących sesji tematycznych

 • Sesja 1

  PROFESJE MEDIALNE
  ETYKA - DYLEMATY - WYZWANIA

 • Sesja 2

  ŚRODOWISKA MEDIALNE
  TECHNOLOGIE - ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - MONITORING

 • Sesja 3

  DYSKURS PUBLICZNY
  AKTORZY - PLATFORMY - ODDZIAŁYWANIE

 • Sesja 4

  OKIEM MŁODYCH NAUKOWCÓW


program ramowy

17.10

czwartek


 • 9:30-10.00

  rejestracja

 • 10:00

  otwarcie konferencji
 • 10:15-11:45

  dyskusja panelowa:
  W pogoni za kompetencjami

 • 11:45-12:00

  przerwa kawowa

 • 12:00 - 13:30

  panele z referatami i dysusją w sesjach tematycznych

 • 13:30 - 14:30

  lunch

 • 14:30- 16:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 16:00-16:30

  przerwa kawowa
 • 16:30-18:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 18:30

  uroczysta kolacja z okazji 25-lecia IDMiKS

18.10

piątek


 • 9:30-12:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 12:00-12:30

  przerwa kawowa
 • 12:30-15:00

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 15:00

  zakończenie konferencji
 • 15:15

  lunch

Terminy

 • 27.05-14.07

  zgłaszanie abstraktów 

 • do 15.07

  informacja zwrotna o akceptacji referatów
 • do 14.08

  OPŁATA OBNIŻONA
  przesyłanie opłat konferencyjnych
 • 15.08-14.09

  OPŁATA STANDARDOWA
  przesyłanie opłat konferencyjnych
 • 19.09

  opublikowanie programu
 • 17-18.10

  konferencja
 • do 30.11

  nadsyłanie artykułów

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • możliwość wygłoszenia referatu
 • możliwość publikacji tekstu (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych) w wysokopunktowanej pracy zbiorowej (seria wydawnicza Wiedza-Komunikacja-Działanie)
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji

DODATKOWO, w ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

 • materiały konferencyjne
 • publikacje książkowe wydane przez IDMiKS UJ (do wyczerpania zapasów)
 • poczęstunki podczas konferencji

Opłaty

opłata OBNIŻONA (wpłaty do 14.08)

 • uczestnicy z referatem: 530
 • członkowie PTKS: 480
 • uczestnicy bez referatu i doktoranci: 450

opłata standardowa (wpłaty 15.08-14.09)

 • uczestnicy z referatem: 580
 • członkowie PTKS: 530
 • uczestnicy bez referatu i doktoranci: 500

LOKALIZACJA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej