Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to jedna z najlepszych placówek naukowych i dydaktycznych. Instytut przyciąga znakomitych - kreatywnych, otwartych i chętnych do działania - studentów. IDMIKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi - zarówno studentów, jak i wykładowców. Oferuje bogaty program zajęć praktycznych i zawodowych, prowadzonych przez fachowców z różnych branż medialnych, a studenci mogą wybierać różnorodne specjalizacje zawodowe.

Rada naukowa


prof. dr hab. Iwona Hofman

Prezes PTKS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Adamowski

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Urszula Doliwa, prof UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Katarzyna Drąg. prof. UPJP II

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Laboratorium Badań Medioznawczych UW

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof UWr

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej