Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to jedna z najlepszych placówek naukowych i dydaktycznych. Instytut przyciąga znakomitych - kreatywnych, otwartych i chętnych do działania - studentów. IDMIKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi - zarówno studentów, jak i wykładowców. Oferuje bogaty program zajęć praktycznych i zawodowych, prowadzonych przez fachowców z różnych branż medialnych, a studenci mogą wybierać różnorodne specjalizacje zawodowe.

Rada naukowa


prof. dr hab. Iwona Hofman

Prezes PTKS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Adamowski

Uniwersytet Warszawski

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Urszula Doliwa, prof UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Ewa Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof UWr

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej