The Institute of Journalism, Media and Social Communication is one of the best research and teaching centres. The Institute attracts excellent – creative, open-minded and willing to take action – students. The IJMSC is a place where you can meet interesting people – both students and lecturers. It offers a rich programme of practical classes taught by professionals from various media industries, and students can choose various professional specialisations.

SCIENTIFIC COMMITTEE


prof. dr hab. Iwona Hofman

Prezes PTKS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Adamowski

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Urszula Doliwa, prof UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Katarzyna Drąg. prof. UPJP II

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski, Laboratorium Badań Medioznawczych UW

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof UWr

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej