13th CEECOM CONFERENCE

NEW
Communication
Revolution

22-23.10.2021 KRAKÓW

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Scientific Committee

Prof. dr hab. Michał Drożdż (The Pontifical University of John Paul II)

Assoc. Prof.  Agnieszka Hess (Jagiellonian University)

Prof. dr hab. Iwona Hofman (Maria Curie-Skłodowska University)

Asst. Prof. Ralitsa Kovacheva (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Assoc. Prof. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ (Jagiellonian University)

Assoc. Prof. Norbert Merkovity (University of Szeged)

Assoc. Prof. Maria Nowina-Konopka, prof. UJ (Jagiellonian University)

Assoc. Prof. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ (Jagiellonian University)

Asst. Prof. Lenka Vochocová (Charles University, Prague)

Asst. Prof. Dina Vozab (University of Zagreb)

Asst. Prof. Malgorzata Winiarska-Brodowska (Jagiellonian University)

Institute of Journalism, Media and Social Communication