Konferencja IDMiKS

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

15-16.10.2020 KRAKÓW

szczegółowy

Program

konferencji

Mediatyzacja sfery społecznej oraz wysokie nasycenie życia technologią medialną sprawiło, że media stanowią obecnie swoiste centrum naszego życia. Nie inaczej jest w przypadku wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Media i komunikacja zapośredniczona przez media stały się z jednej strony przedmiotem badań naukowców reprezentujących różne perspektywy i optyki badawcze, z drugiej zaś metodą upowszechniania wiedzy oraz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

Program szczegółowy

czwartek, 15.10, 12:30

Prowadzący: dr hab. Magdalena Wójcik, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Zmiany w nauce - wyzwania komunikacji

 • Komunikowanie o nauce [science communication] jako odpowiedź na wyzwania współczesności

  dr hab. Marcelina Zuber , Uniwersytet Wrocławski

 • Zarządzanie informacją i wiedzą naukową w ramach europejskich infrastruktur badawczych

  dr hab. prof. ucz. Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński

 • COVID-19 a komunikowanie naukowe w obszarze zarządzania informacją

  dr Dorota Rak, Uniwersytet Jagielloński
  oraz mgr Marek Deja, Uniwersytet Jagielloński

 • Nawigacja po zmianach w komunikacji. Infodemia i teorie spiskowe.

  dr hab. prof. ucz. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański

czwartek, 15.10, 14:15

Prowadzący: dr hab. Magdalena Wójcik, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Lockdown wyborczy. Komunikowanie polityczne w czasie pandemii

 • Zmiany komunikacyjnych strategii wyborczych kandydatów na urząd prezydenta RP podczas pandemii

  dr hab. prof. ucz. Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  oraz dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • "Q&A" - jako przykład komunikowania performatywnego w MediaPolis

  dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Strategie doradztwa wizerunkowego w oparciu o wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku

  mgr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Strategie komunikowania wybranych kandydatów w kampanii prezydenckiej w 2020 roku na Facebooku

  dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czwartek, 15.10, 16:00

Prowadzący: mgr Paulina Czernek, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zmiany w rolach i funkcjach mediów

 • Pozytywne i negatywne aspekty komunikowania treści sportowych w mediach ,,martial arts"

  mgr Przemysław Pawelec, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • "Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz". Mediatyzacja zdrowia, czyli media jako źródło wiedzy o zdrowiu ciała i ducha.

  mgr Natalia Walkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • • "Katalog zadań" , "audycje preferowane" , "karta powinności"- aksjonormatywny wymiar misji mediów publicznych w Polsce.

  dr Anna Musialik-Chmiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Czas zarzucić Sieci. Przemiany mediów sportowych w Polsce w okresie pandemii koronawirusa

  dr Paweł Łokić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Zmiany kodu komunikowania czy relacji międzyludzkich? Proksemiczno-haptyczne konteksty komunikowania interpersonalnego w okresie pandemii

  dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

piątek, 16.10, 09:00

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: prof. dr hab. Teresa Sasińska - Klas, Uniwersytet Jagielloński

Jedyna stała: zmiana. Państwo i obywatel

 • Zmiana w zarządzaniu komunikacją w stosunkach międzynarodowych: dyplomacja kulturalna online

  prof. dr. hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski

 • POLITYKA INFORMACYJNA PAŃSTWA W CZASIE KRYZYSU - PRZYKŁAD RFN

  dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Uniwersytet Gdański

 • „Kultura strachu” mieszkańców państw UE w ich reakcji na pandemię COVID-19 – studium na podstawie raportów Eurobarometru

  dr hab. prof. ucz. Małgorzata Gruchoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  oraz dr Małgorzata Sławek-Czochra, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Europejczycy wobec zmian - badania opinii publicznej w wybranych państwach UE

  dr Malgorzata Winiarska-Brodowska, Uniwersytet Jagielloński

piątek, 16.10, 10:45

Prowadzący: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr Monika Wawer, Uniwersytet Jagielloński

Zmiany w postawach, zachowaniach i wartościach

 • Wspólne wartości, idee i cele w XXI wieku – zmiany w komunikowaniu perswazyjnym

  dr Klaudia Cymanow-Sosin, Uniwesytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • Niewiedza? Ignorancja? Wandalizm pamięciowy? Holocaust a (nieetyczne) praktyki użytkowników nowych mediów

  mgr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński

 • Dziennikarze i informacje polityczne w mediach online - zmiana czy status quo?

  mgr Kinga Adamczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Odpowiedzialność mediów w komunikowaniu o bezpieczeństwie wobec zachowań samobójczych

  mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

piątek, 16.10, 12:30

Prowadzący: mgr Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Weronika Świerczyńska - Głownia, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Badacze mediów i ich teleWIZJE

 • Nowa (stara) telewizja - programowanie w epoce VOD

  dr Monika Wawer, Uniwersytet Jagielloński

 • Paradygmaty współczesnej telewizji we Francji.

  dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski

 • Dwie dekady cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce

  mgr Paweł Nowak, Uniwersytet Jagielloński

 • Od marzeń o karierze po przygodę życia. Uczestnicy telewizyjnych talent show w świetle badań empirycznych

  dr Michał Rydlewski, Uniwersytet Wrocławski

piątek, 16.10, 14:15

Prowadzący: mgr Joanna Grzechnik, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr Małgorzata Winiarska - Brodowska, Uniwersytet Jagielloński

Zdobyć wyborcę. Medialne wymiary kampanii wyborczych

 • Nowe pokolenie obywateli Z: charakterystyka współczesnych zdigitalizowanych wyborców debiutujących

  mgr Roksana Zdunek, Uniwersytet Jagielloński

 • Apage atom? Wizerunek medialny energetyki jądrowej w Polsce. Wybrane przykłady z 6 miesięcy kampanii prezydenckiej

  dr Maciej Zweiffel, Uniwersytet Jagielloński

 • Obywatelski monitoring prezydenckiej kampanii wyborczej w 2020 r. – analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych

  mgr Dagmara Sidyk, Uniwersytet Warszawski / Instytut Dyskursu i Dialogu
  oraz mgr Marlena Sztyber, Uniwersytet Warszawski / Instytut Dyskursu i Dialogu

 • "Krzyk ciszy" - komunikacja polityczna w mediach społecznościowych w czasie ciszy przedwyborczej. Przypadek wyborów prezydenckich 2020.

  dr Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski

 • #Challenge w społecznym zarządzaniu emocjami w czasach kryzysu

  dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

czwartek, 15.10, 12:30

Prowadzący: mgr Paulina Czernek, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Małgorzata Adamik - Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pandemiczny obraz świata w mediach

 • Czy ktokolwiek był to w stanie przewidzieć? Pandemia w mediach – dyskurs naukowy i ekspercki

  dr hab. prof. ucz. Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński
  oraz mgr Anna Sarzyńska, Uniwersytet Jagielloński

 • Ja Wam zarazę przyniosłem... Konwencjonalizacja wizualnych reprezentacji epidemii Covid-19 w mediach

  dr hab. prof. ucz. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński

 • Dziennikarstwo w obliczu problemów i wyzwań w czasie pandemii na łamach dwumiesięcznika „Press” i portalu Wirtualnemedia.pl

  dr Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Pandemia COVID-19 na łamach prasy regionalnej na przykładzie Podkarpacia i Gazety Codziennej "Nowiny"

  dr Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski

 • Nieusuwalność godności osoby w zmienianym medialnie świecie

  prof. dr. hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

czwartek, 15.10, 14:15

Prowadzący: dr Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dyskutant: dr hab. Małgorzata Lisowska - Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Stare, nowe, środowiskowe. Oblicza polskiego rynku medialnego

 • MAGAZYNY TELEWIZYJNE NA POLSKIM RYNKU MEDIALNYM W LATACH 1989-2019. PRÓBA DIAGNOZY SEGMENTU PRASOWEGO

  dr hab. prof. ucz. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Komunikowanie środowiskowe na przykładzie miesięcznika pielgrzymkowego „Miejsca Święte” (1997-2011)

  dr hab. prof. ucz. Evelina Kristanova, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 • Media środowiskowe w Polsce - stan aktualny

  mgr Magdalena Wilk, Uniwersytet Jagielloński

 • Informacja, reprodukcja, promocja. Nowy obieg informacji w polskich portalach plotkarskich

  dr Karolina Burno-Kaliszuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czwartek, 15.10, 16:00

Prowadzący: mgr Krzysztof Marcinkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dezinformacja, destabilizacja, demaskacja. Mediatyzacja i jej konsekwencje

 • Głęboka czy gwałtowna mediatyzacja w czasach SARS-CoV-2: COVID-19?

  dr hab. prof. ucz. Ewa Nowak-Teter, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Fake news jako czynnik destabilizacji bezpieczeństwa publicznego na przykładzie fałszywych informacji rozpowszechnianych w czasie pandemii koronawirusa

  mgr Grzegorz Urbanek, Uniwersytet Warszawski

 • Analiza interakcji użytkowników portalu Facebook z nieprawdziwymi informacjami w dobie pandemii COVID-19.

  mgr Denis Halagiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Analizy medialnej dezinformacji, w czasie pandemii koronawirusa

  mgr Leszek Świeca, Uniwersytet Jagielloński

piątek, 16.10, 09:00

Prowadzący: mgr Roksana Zdunek, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Agnieszka Walecka - Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Medialne facecje #użytkownik #twórca #uczestnik

 • Tematycznie wiki – fanowska kultura uczestnictwa

  mgr Przemysław Ciszek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Metakomunikacyjna rola hasztagu w mediach społecznościowych

  mgr Patrycja Cheba, Uniwersytet Jagielloński

 • Gry językowe w radiowych serwisach informacyjnych jako przykład zmiany modelu komunikacji medialnej

  mgr Sebastian Misiuk, -

 • Pandemiczne teorie spiskowe i mity współczesne w memach internetowych. O edukacyjno-informacyjnej wartości humoru

  dr Anna Chudzik, Uniwersytet Jagielloński

 • Prank jako forma żartu ulicznego. Casus kanału BrzozaTV

  mgr Michał Jas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

piątek, 16.10, 11:15

Prowadzący: dr Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Antypolonizm w mediach białoruskich jako element wojny hybrydowej

Panel dyskusyjny dotyczący sytuacji na Białorusi z udziałem ekspertów i studentów dziennikarstwa.

piątek, 16.10, 12:30

Prowadzący: dr Maciej Zweiffel, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Jednostka, postać, osoba. Człowiek w mediach

 • NEUTRATYWY JAKO WYZWANIE DLA MEDIÓW

  dr Małgorzata Majewska, Uniwersytet Jagielloński

 • Beatyfikowana i debeatyfikowana: medialna wojna polsko-polska o Dorotę Masłowską

  mgr Jagoda Mytych, Uniwersytet Jagielloński

 • Walka (z) ciałem: body positivity i fatfobia w komunikacji Polek na Instagramie

  dr Marta Jarosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Środowisko artystyczne wobec konieczności zmiany w komunikowaniu się z publicznością

  dr Iwona Grodź , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

 • Niezależność sądów i niezawisłość sędziów we współczesnym polskim dyskursie medialnym w perspektywie koncepcji pojęć prawnych jako zbiorów rozmytych

  mgr Anna Falana-Jafra , Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

piątek, 16.10, 14:15

Prowadzący: dr hab. Magdalena Wójcik, Uniwersytet Jagielloński
Dyskutant: prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

Realnie - wirtualnie - lokalnie

 • Biblioteki publiczne w pandemii. Komunikowanie z interesariuszami w okresie zamknięcia i ponownego otwierania placówek

  dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

 • COVID-19 jako anomia komunikacyjna. Analiza wybranych dysfunkcji komunikacyjnych w wymiarze lokalnym

  dr Jarosław Kinal, Uniwersytet Rzeszowski

 • Komunikowanie lokalne za pośrednictwem Facebooka - casus poznańskich nieformalnych i inicjatywnych grup sąsiedzkich

  mgr Weronika Dopierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  oraz mgr Beata Użarowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • COVID-19 - ewolucja postrzegania problemu i wynikających z niej zachowań. W oparciu o analizę wpisów członków ogólnodostępnej grupy w portalu Facebook

  lic. Maciej Świstoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Instagram jako element strategii marketingowej miasta Katowic w mediach społecznościowych

  lic. Tomasz Łysoń , Uniwersytet Jagielloński

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Prezydent Miasta Krakowa
Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Patronaty naukowe

International Society for Knowledge Organization

Partner edukacyjny

Partnerzy wydarzenia

Willa Decjusza
Instytut Studiów Informacyjnych
Forum Młodych Medioznawców i Komonikologów

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 8:00-16:00

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej