Publikacje

Najlepsze artykuły naukowe zostaną opublikowane w Zeszytach Prasoznawczych. Pozostałe artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz w czasopiśmie Com.press, wydawanym przez PTKS oraz IDMiKS UJ, które jest kierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców.
Zachęcamy do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Termin nadsyłania artykułów - do 30 listopada 2020 roku.

Wymagania edytorskie

Zawartość

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

 • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
 • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
 • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Objętość

 Do 40 000 znaków ze spacjami (tekst, bibliografia, abstrakt i nota o autorze).

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • interlinia 1,5

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownego oświadczenia przez Autorów. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Przypisy, odsyłacze i noty bibliograficzne

Harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej:

 • Książka:
  Grygajtis K. (2006). Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943. Elbląg.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej. Polityka Społeczna, 8, 14-17.
 • Rozdział w dziele zbiorowym:
  James N.E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. W: D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic (s. 219-223). Westport, CT: Greenwood.
 • Artykuł na stronie internetowej:
  Lynch T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review, 28.08.2009, Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web. http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/D-S9/ep/503r.html [14.01.2014]
  Data dostępu w [nawiasach kwadratowych], jak wyżej.

Tabele, wykresy, rysunki

 • tabele, wykresy, rysunki powinny być numerowane osobno
 • każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany
 • rysunki przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda grafika powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *.tif lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji
 • wykresy – wykonane w Microsoft Excel
 • rysunki – w postaci plików *.cdr, *.ai rysunki wektorowe lub kontrastowe, dobrej jakości pliki rastrowe *.tif, *.png lub *.jpg

Patronaty naukowe

International Society for Knowledge Organization

Partner edukacyjny

Partnerzy wydarzenia

Willa Decjusza
Instytut Studiów Informacyjnych
Forum Młodych Medioznawców i Komonikologów

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 8:00-16:00

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej